OTER: Oficina Tècnica d’Edificació i Rehabilitació


Des del despatx professional d’OTER, Oficina Tècnica d’Edificació i Rehabilitació, us podem oferir els següents serveis, dins de l’ampli ventall de l’arquitectura tècnica, els diferents col·laboradors amb els que compartim la mateixa filosofia de treball i els més de 15 anys d’experiència en el sector:

 • Projectes de Rehabilitació d’Edificis: Façanes, Cobertes, Mitgeres, Patis, Estructures, Baixants, Vestíbuls, Escales, Ascensors, etc.
 • Inspecció de les lesions, presa de dades i fotografies
 • Amidaments
 • Recepció de pressupostos i comparatiu dels mateixos
 • Tramitació de les llicències davant les administracions
 • Tramitació dels ajuts a la rehabilitació
 • Direcció de l’execució de les obres i Coordinació de Seguretat i Salut
 • Aprovació de Certificacions
 • Certificat Final d’Obres i Certificat de Seguretat

Rehabilitació de façanes

(Arrossegar el ratolí per sobre de les imatges per veure l’abans i el després)

Rehabilitació de terrats i cobertes

Rehabilitació de terrats i cobertes

 • Projectes d’Intervenció Eliminació Fibrociment amb Amiant.
 • Projectes de Decoració i Interiorisme.
 • Projectes d’Activitat i Obertura de Locals Comercials.
 • Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).
 • Certificats de Seguretat de Façanes i Elements Comunitaris.
 • Informes i Dictàmens. Diagnosi de les Lesions i Procés de Reparació.
 • Cèdules d’Habitabilitat d’Habitatge Usat.
 • Certificats Enèrgetics.
 • Informes d’Aluminosi i Reparació en cas positiu.
 • Legalització d’Obres.
 • Product Manager en Promocions Immobiliàries i de Particulars.
 • Direccions d’Execució d’Obres d’Edificació i Urbanisme.
 • Coordinació de Seguretat d’Obra Nova i Rehabilitació.
 • Taxacions i Valoracions.

Què fem

Dins la rehabilitació fem tant Projectes d'Obra, com Direccions d'Execució, com Seguretat i Salut en tots els elements comunitaris com, Façanes, Cobertes, Mitgeres, Patis, Estructures, Baixants, Vestíbuls, Escales, Ascensors, etc.

Paral·lelament és fan tot tipus d'Informes i Dictàmens Pericials, Certificats de Seguretat, Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), Certificats Energètics i totes les gestions necessàries davant de les Administracions, Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques i Empreses Constructores.

Fora de l'àmbit de la rehabilitació realitzem Projectes de Decoració i Interiorisme, Projectes d'Activitat i Obertura de Locals Comercials, Cèdules d'Habitabilitat, Valoracions, Taxacions, Legalitzacions, etc.

Tot un ventall de prestacions i serveis a la seva disposició.

Sobre OTER

OTER, Oficina Tècnica d'Edificació i Rehabilitació, és un despatx professional amb més de 15 anys d'antiguitat, especialitat en la REHABILITACIÓ D'EDIFICIS i dedicat a totes les vessants de l'arquitectura tècnica i l'enginyeria.

Encara que podem gestionar projectes arreu de Catalunya, estem més presents a les comarques del Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental, amb un alt grau d'especialització en les demandes sol·licitades per les Normatives i Ordenances dels diferents Ajuntaments.

Contacta

Oscar Gallardo
Arquitecte tècnic
Telèfon: 666.46.76.36
Email: info@oter.cat