OTER: Certificats energètics

El Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, estableix l’obligació de posar a la disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de referència tals com a requisits mínims d’eficiència energètica amb la finalitat de que els propietaris o arrendataris de l’edifici o d’una unitat d’aquest puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica.

Certificat energètic

D’aquesta forma, valorant i comparant l’eficiència energètica dels edificis, s’afavorirà la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia. A més, aquest reial decret contribueix a informar de les emissions de CO2 per l’ús de l’energia provinent de fonts emissores en el sector residencial, la qual cosa facilitarà l’adopció de mesures per reduir les emissions i millorar la qualificació energètica dels edificis.

Amb l’aprovació d’aquest Reial Decret d’obligat compliment, a partir de l’1 de juny de 2013, tots els immobles, vivendes, locals o oficines de més de 50m² que es venguin o lloguin per un període superior a 4 meses l’any, necessitaran d’un Certificat d’Eficiència Energètica, emès per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), que acrediti el consum energètic de l’immoble. Per a realitzar el Certificat, el tècnic haurà de visitar l’immoble en qüestió i prendre totes les dades necessàries per a complimentar els procediments oficials acreditats pel Ministeri. Aquest certificat tindrà una validés de 10 anys.

Certificat energètic

Al final de la certificació apareixerà una etiqueta energètica, similar a la dels electrodomèstics, que varia des del tipus energètic A, pels immobles més eficients, fins al tipus G, pels de major consum, i que s’haurà de mostrar a totes les publicitats de venta i/o lloguer segons l’establert per l’article 12.2.

La responsabilitat d’aconseguir dit certificat anirà a càrrec del propietari de l’immoble, el qual l’haurà de presentar a la venda del mateix (i així li exigirà el notari per acompanyar les escriptures de compra-venda), o una còpia per acompanyar tots els contractes de lloguer.

Des del despatx professional d’OTER, Oficina Tècnica d’Edificació i Rehabilitació, es poden elaborar convenientment aquests certificats, fins a l’obtenció del segell desitjat, i fins i tot, gestionar els resultats obtinguts directament amb els propietaris per dur a terme les millores proposades per a millorar l’eficiència energètica de l’immoble.

Què fem

Dins la rehabilitació fem tant Projectes d'Obra, com Direccions d'Execució, com Seguretat i Salut en tots els elements comunitaris com, Façanes, Cobertes, Mitgeres, Patis, Estructures, Baixants, Vestíbuls, Escales, Ascensors, etc.

Paral·lelament és fan tot tipus d'Informes i Dictàmens Pericials, Certificats de Seguretat, Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), Certificats Energètics i totes les gestions necessàries davant de les Administracions, Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques i Empreses Constructores.

Fora de l'àmbit de la rehabilitació realitzem Projectes de Decoració i Interiorisme, Projectes d'Activitat i Obertura de Locals Comercials, Cèdules d'Habitabilitat, Valoracions, Taxacions, Legalitzacions, etc.

Tot un ventall de prestacions i serveis a la seva disposició.

Sobre OTER

OTER, Oficina Tècnica d'Edificació i Rehabilitació, és un despatx professional amb més de 15 anys d'antiguitat, especialitat en la REHABILITACIÓ D'EDIFICIS i dedicat a totes les vessants de l'arquitectura tècnica i l'enginyeria.

Encara que podem gestionar projectes arreu de Catalunya, estem més presents a les comarques del Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental, amb un alt grau d'especialització en les demandes sol·licitades per les Normatives i Ordenances dels diferents Ajuntaments.

Contacta

Oscar Gallardo
Arquitecte tècnic
Telèfon: 666.46.76.36
Email: info@oter.cat