OTER: Qualitat i seguretat

Des del despatx professional d’OTER, Oficina Tècnica d’Edificació i Rehabilitació, es demana la màxima QUALITAT en els materials a emprar a les obres, així com que les empreses i els seus treballadors estiguin convenientment especialitzats en les tasques que realitzin en les obres d’edificació i/o rehabilitació. Els materials que es demanen des dels nostres projectes i amidaments, també han de ser de primera qualitat, i es demana que siguin de la marca SIKA, subministrador líder en productes químics especialitzats a nivell mundial, atès que desenvolupa, fabrica i comercialitza solucions específiques per a la construcció i la rehabilitació. http://esp.sika.com/

Des del despatx professional d’OTER, Oficina Tècnica d’Edificació i Rehabilitació, es demana la màxima SEGURETAT en elements auxiliars que s’utilitzen, com bastides, torretes mòbils, ponts penjants i treballs verticals, on es demana la màxima exigència en el compliment de les normatives del sector, així com dels materials emprats. En la mateixa línia, i seguint les mateixes pautes, es demana el compliment a les empreses de construcció i rehabilitació amb les que treballem en matèria de seguretat, exigint els compliments dels plans de seguretat, que els treballadors estiguin amb papers i donats d’alta a la seguretat social i amb contracte en vigor; i l’obertura dels centres de treball a les oficines dels Serveis Territorials corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.http://www.gencat.cat

Destacar, que som especialistes en donar solucions als problemes de fibrociment amb amiant, des de nivell de projecte fins a l’eliminació definitiva a l’obra. Els elements més usuals que ens trobem amb amiant són baixants, teulades i dipòsits, que necessiten d’un alt grau d’especialització per a la seva manipulació i destrucció a l’abocador específic.

Solucions OTER als problemes de fibrociment amb amiant

Què fem

Dins la rehabilitació fem tant Projectes d'Obra, com Direccions d'Execució, com Seguretat i Salut en tots els elements comunitaris com, Façanes, Cobertes, Mitgeres, Patis, Estructures, Baixants, Vestíbuls, Escales, Ascensors, etc.

Paral·lelament és fan tot tipus d'Informes i Dictàmens Pericials, Certificats de Seguretat, Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), Certificats Energètics i totes les gestions necessàries davant de les Administracions, Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques i Empreses Constructores.

Fora de l'àmbit de la rehabilitació realitzem Projectes de Decoració i Interiorisme, Projectes d'Activitat i Obertura de Locals Comercials, Cèdules d'Habitabilitat, Valoracions, Taxacions, Legalitzacions, etc.

Tot un ventall de prestacions i serveis a la seva disposició.

Sobre OTER

OTER, Oficina Tècnica d'Edificació i Rehabilitació, és un despatx professional amb més de 15 anys d'antiguitat, especialitat en la REHABILITACIÓ D'EDIFICIS i dedicat a totes les vessants de l'arquitectura tècnica i l'enginyeria.

Encara que podem gestionar projectes arreu de Catalunya, estem més presents a les comarques del Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental, amb un alt grau d'especialització en les demandes sol·licitades per les Normatives i Ordenances dels diferents Ajuntaments.

Contacta

Oscar Gallardo
Arquitecte tècnic
Telèfon: 666.46.76.36
Email: info@oter.cat