OTER: Treballs d’enginyeria

En els moments actuals, davant dels continus canvis i noves exigències tècniques que cal tenir en compte a l’hora d’obrir i/o legalitzar una activitat o instal·lació, a OTER, Oficina Tècnica d’Edificació i Rehabilitació, entenem que cal estar molt preparats.

Apostem per la contínua formació i ampliació dels coneixements tècnics dels professionals que integrem l’oficina, amb el recolzament dels corresponents Col·legis Professionals i Administracions.

Aquesta base i una estructura simple és el que ens permet oferir als nostres clients una excel·lent relació qualitat/preu.

Estem especialitzats en la legalització d’empreses i instal·lacions, mitjançant l’obtenció de la llicencia d’activitats i mediambiental, així com en projectes d’enginyeria i d’obra, directament pel client final, donant un assessorant personalitzat de principi a fi.

La legalització de cada activitat cal fer-la a mida, segons la seva classificació davant l’Ajuntament, amb unes exigències tècniques que varien, entre d’altres, per les característiques de la pròpia activitat, pel Pla Urbanístic Municipal (POUM), per les Ordenances del propi Ajuntament i/o per les característiques del local: situació, superfície, materials de construcció, etc.

Per donar un servei complert, també realitzem els tràmits necessaris amb l’Administració i Empreses públiques de serveis, fins a l’obtenció de la llicència definitiva.

Exemple d’alguns tràmits que podem realitzar:

  • Llicències d’obertures tals com: comerços de tot tipus, despatxos, bars, restaurants, aparcaments, centres de bellesa, centres d’ensenyament, clíniques, consultoris, residències, etc…
  • Llicències ambientals i d’activitats
  • Llicència de guals
  • Adequacions d’activitats a la nova Llei
  • Inscripció o modificació al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC)
  • Inscripció Registre Productor de Residus
  • Autorització d’Instal·lacions
  • Tràmits amb empreses públiques de subministrament: aigua, gas, electricitat, telefonia, etc

Exemple de Projectes d’enginyeria que podem realitzar:

  • Registre Industrial
  • Emmagatzematge de Productes Químics
  • Recipients a Pressió
  • Instal·lacions elèctriques
  • ACS (Aigua Calenta Sanitària)
  • Gas
  • Energia Solar Tèrmica i/o Fotovoltaica
  • Calefacció i climatització
  • Telecomunicacions (ICT)
  • Aparcaments
  • Aïllaments acústics
  • Protecció contra incendis
  • Plans d’Emergència
  • Plans i control de les revisions periòdiques de les instal·lacions

Què fem

Dins la rehabilitació fem tant Projectes d'Obra, com Direccions d'Execució, com Seguretat i Salut en tots els elements comunitaris com, Façanes, Cobertes, Mitgeres, Patis, Estructures, Baixants, Vestíbuls, Escales, Ascensors, etc.

Paral·lelament és fan tot tipus d'Informes i Dictàmens Pericials, Certificats de Seguretat, Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), Certificats Energètics i totes les gestions necessàries davant de les Administracions, Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques i Empreses Constructores.

Fora de l'àmbit de la rehabilitació realitzem Projectes de Decoració i Interiorisme, Projectes d'Activitat i Obertura de Locals Comercials, Cèdules d'Habitabilitat, Valoracions, Taxacions, Legalitzacions, etc.

Tot un ventall de prestacions i serveis a la seva disposició.

Sobre OTER

OTER, Oficina Tècnica d'Edificació i Rehabilitació, és un despatx professional amb més de 15 anys d'antiguitat, especialitat en la REHABILITACIÓ D'EDIFICIS i dedicat a totes les vessants de l'arquitectura tècnica i l'enginyeria.

Encara que podem gestionar projectes arreu de Catalunya, estem més presents a les comarques del Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental, amb un alt grau d'especialització en les demandes sol·licitades per les Normatives i Ordenances dels diferents Ajuntaments.

Contacta

Oscar Gallardo
Arquitecte tècnic
Telèfon: 666.46.76.36
Email: info@oter.cat